top of page

Huiswerkbegeleiding

Het maken van huiswerk is voor een leerling van het voortgezet onderwijs vaak een vervelend, maar onontkoombaar onderdeel bij het succesvol behalen van je diploma. Dit houdt in dat er een mogelijkheid is om in een omgeving, die het beste bij de leerling past huiswerk te maken. Deze omgeving kan bij de leerling thuis, bibliotheek, buurthuis of elders zijn. Dit wordt in overleg met de leerling en ouders vastgesteld.

De begeleiding houdt ook in dat er een begeleider aanwezig is, die de vragen van leerlingen kan beantwoorden omtrent het huiswerk. De leerling kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om overhoort te worden. Dit gebeurt meestal als er woorden zijn geleerd voor een vreemde taal bijvoorbeeld Engels, Duits of Frans.

Soms kan het zijn dat een uitleg in de klas net iets te snel gaat of dat een leerling om wat voor reden dan ook een stukje van de uitleg heeft gemist. Bij de begeleider kan de leerling dan om uitleg vragen. Dit gebeurd meestal bij vakken als wiskunde en natuurkunde.

De kosten kunnen variëren van €10,- tot €20,- per uur.

Heb je vragen over huiswerkbegeleiding? Neem dan gerust contact met mij op.

bottom of page